3725686.jpg

 

KNJIGOVODSTVO

S podatki in informacijami, ki jih nudi knjigovodstvo o premoženjskem stanju, o spremembah tega stanja in o uspešnosti poslovanja lahko spremljate in ocenjujete opravljeno delo in se odločate o nadaljnjem poslovanju. 
 
S knjigovodstvom kot temeljno sestavino računovodstva zajemate evidentiranje poslovnih dogodkov podjetij, ki vplivajo na njihovo premoženjske stanje in uspešnost poslovanja.
 
Torej zbirate, urejate, obdelujete in prikazujete informacije o

• premoženjskem stanju
 
• spremembah premoženja, ki so posledica sodelovanja posameznih premoženjskih delov
 
• uspešnosti poslovanja podjetja
Skratka - vrednostno spremljate celotno dejavnost podjetja in ugotavlja uspešnost poslovanja do danega trenutka.

S knjigovodstvom torej

• ugotavljamo in prikazujemo premoženjsko stanje podjetja , kakšna sredstva-dobiček je ustvarilo podjetje in kakšne ima obveznosti do dobaviteljev
 
• sistematično in sproti zapisujemo vse spremembe dokumente, kajti le na osnovi resničnega dokazila dokumenta , da je poslovni dogodek nastal ugotovimo sredstva podjetja
 
• s omogočamo, da lahko podjetje ob vsakem času ugotovi in izkaže svoje trenutno premoženjsko stanje, kar mu omogoča kvalitetnejše odločitve za prihodnje poslovanje

Storitve prilagajamo vsem podjetjem. Tudi računovodske izkaze, ki so obvezna letna poročila vsakega pravnega subjekta, ki opravlja pridobitno dejavnost.

 

an image
FIDERA d.o.o.

SREDNJE GAMELJNE 32h
 
1211
Ljubljana-Šmartno.

Email: info@fidera.si

mob: 041/634-691